Klonowy na sportowo

Klonowy na sportowo

W poniedziałek wzięliśmy udział w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych, które poprowadziła pani Katarzyna Maliszewska. Po zabawach ruchowych i zjedzeniu II śniadania mieliśmy okazję uczestniczyć w zabawach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.