Grupy integracyjne

Grupy integracyjne

W naszym przedszkolu są 3 grupy integracyjne. Zostały one zorganizowane jako odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne są u nas PO PROSTU RAZEM.

Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.

Praca w tych grupach opiera się, tak jak i w innych grupach na Programie Wychowania Przedszkolnego. W grupy integracyjne pracują 2 nauczycielki.

Nasza Placówka zatrudnia specjalistów, dzięki którym możliwe jest realizowanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Logopedia

Terapia logopedyczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną oraz opóźnionym rozwojem mowy, to szeroko rozumiane wychowanie językowe.

Logopedzi bazując na orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
i przeprowadzonej przez siebie diagnozie w porozumieniu z rodzicami oraz wychowawcami podopiecznego, tworzą dostosowany do jego potrzeb, możliwości
i zainteresowań Indywidualny Program Logopedyczny.

Podczas zajęć indywidualnych wykonywane są ćwiczenia mające na celu kształtowanie prawidłowego toru oddechowego i wydłużanie fazy wydechowej; usprawniania aparatu artykulacyjnego; kształtowania prawidłowych czynności fizjologicznych takich jak żucie, gryzienie i połykanie; rozwijanie percepcji słuchowej; rozwijanie intencji komunikacyjnej; wzbogacanie słownika biernego oraz czynnego; rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu i formułowania dłuższych wypowiedzi. Niekiedy mowa czynna wspomagana lub zastępowana jest poprzez specjalistyczne oprogramowanie np. przez program Mówik.

Muzykoterapia

Muzykoterapia to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Nie bez kozery mówi się, że dźwięk leczy i ciało, i duszę. Leczenie muzyką jest coraz popularniejszą formą terapii. Zostało to udowodnione naukowo, że dźwięki oddziałują na układ wegetatywny, krążenia oraz na układ oddechowy. Muzykoterapia wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę. Muzykoterapia pomaga dziecom cierpiącym na bezsenność.

Integracja sensoryczna

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa. Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. 

Logopedzi, pedagodzy specjalni, i terapeuci integracji sensorycznej na co dzień są obecni w życiu przedszkola, przez co wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola są pod stałym nadzorem specjalistów. Gdy rodzice mają jakieś pytania lub wątpliwości, mogą śmiało poprosić o konsultacje kogoś z zespołu przedszkola. W przedszkolu ogólnodostępnym, oprócz logopedy i czasem psychologa, zazwyczaj nie pracuje wielu terapeutów.