STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Dwujęzycznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie, uwzględniając potrzeby zarówno dzieci zdrowych, z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim powierzonym Dwujęzycznemu Przedszkolu Pod
  Klonowym Listkiem w Łysomicach
 2. Udzielenie rodzicom lub prawnym opiekunom małoletnich moralnej pewności co do stosowania
  w przedszkolnej praktyce pedagogicznej najwyższych standardów dobra i bezpieczeństwa
  wychowanków: słuchania dzieci, szacunku wobec nich jako osób, doceniania ich wysiłków i osiągnięć,
  angażowania ich w procesy decyzyjne, zachęcania do podejmowania działań oraz pozytywnego
  motywowania ich do tego.