Pod Klonowym Listkiem

Dzieci uczęszczające do Klonowego Listka biorą udział w czymś więcej niż tylko standardowa opieka przedszkolna. Naszą misją jest wszechstronna edukacja najmłodszych dzieci. Podczas codziennych zajęć prowadzonych w rodzinnej miłej atmosferze dzieci uczą się języka angielskiego, rozwijają swoje talenty muzyczno-ruchowe podczas zajęć rytmicznych i taneczno-ruchowych oraz uczestniczą w ciekawych rozwojowych zajęciach plastycznych z wykorzystaniem rozmaitych bezpiecznych dla przedszkolaków technik artystycznych. Dzieci również odkrywają bliższe i dalsze okolice poprzez liczne wycieczki do rozmaitych ciekawych miejsc.

Przedszkole mieści się na spokojnym osiedlu, z dala od zgiełku i problemów współczesnej cywilizacji i posiada duży teren rekreacyjny z prawdziwym lasem. W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci, podopieczni Klonowego Listka codziennie korzystają z zabaw na świeżym powietrzu.

W przedszkolu są trzy grupy integracyjne. Zostały one zorganizowane jako odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne są u nas PO PROSTU RAZEM. Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.

Przedszkole Pod Klonowym Listkiem, utworzone w 2009 r., nieustannie się rozwija i nawiązuje nowe, liczne formy współpracy z różnymi instytucjami. Bierze udział w wielu przeglądach i konkursach. Klonowy Listek jest organizatorem Przeglądu piosenek i tańców patriotycznych JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM – MAŁYM POLAKIEM, oraz Konkursu piosenki angielskiej SHOW TIME.

Przedszkole Pod Klonowym Listkiem podlega stałemu nadzorowi pedagogicznemu Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Posiada najwyższą ocenę jakości poziomu kształcenia. Nad bezpieczeństwem każdego dziecka czuwa doskonale wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Przedszkole stale współpracuje z instytucjami w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa: z policją, strażą pożarną, państwową inspekcją sanitarną (sanepid).