Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole Pod Klonowym Listkiem dba o wszechstronny rozwój swoich wychowanków, dlatego realizuje szereg zajęć dodatkowych. Dzieci mają możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących zajęć:

  • codzienne zajęcia z języka angielskiego, wzbogacone o codzienne przebywanie z osobą mówiącą jedynie w języku angielskim
  • zajęcia logopedyczne wspierające rozwój mowy
  • zajęcia plastyczne podczas których dzieci poznają różne techniki plastyczne, a poziom trudności wykonania pracy jest dostosowany do indywidualnych umiejętności dzieci
  • zajęcia rytmiczne wzbogacające umiejętności artystyczne dzieci
  • zajęcia informatyczne z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej, podczas których dzieci zdobywają podstawy poruszania się w rzeczywistości multimedialnej
  • religia podczas której dzieci w przyjazny sposób poznają zasady wiary
  • taniec pozwalający na swobodną ekspresję oraz pogłębienie świadomości własnego ciała

Dzieci ze starszych grup mają również możliwość odpłatnego uczestnictwa w następujących zajęciach:

  • Piłka nożna