„SKARPETKI NIE DO PARY”

„SKARPETKI NIE DO PARY”

KONKURS PLASTYCZNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

SKARPETKI NIE DO PARY”

 1. ORGANIZATORZY
 1. Organizatorem konkursu jest Dwujęzyczne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem z siedzibą w Łysomicach, ul Łąkowa 15.
 2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest pani Malwina Probe.
 3. Konkurs jest organizowany ze względu na Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, który obchodzimy 21 marca. Skarpetki nie do pary symbolizują niedopasowany chromosom. Zachęcamy do rozmowy z dziećmi na temat Zespołu Downa oraz innych niepełnosprawności.
 1. CELE KONKURSU
 1. Kształtowanie wyobraźni dzieci.
 2. Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.
 3. Promowanie działalności dzieci jako formy ekspresji plastycznej.
 4. Zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmowy na temat niepełnosprawności.
 5. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób z niepełnosprawnościami.
 1. ADRESACI KONKURSU
 1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Konkurs posiada dwie kategorie wiekowe:

I – dzieci młodsze: 3 – 4 lat

II – dzieci starsze: 5 – 6 lat

(obie kategorie będą oceniane oddzielnie).

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Prace biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi.
 2. Prace powinny zawierać metryczkę zawierającą; imię , nazwisko i wiek dziecka oraz nazwę przedszkola, do którego uczęszcza.
 3. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w dowolnym formacie.
 4. Do pracy należy załączyć wypełniony formularz uczestnictwa, w którym zawarte są dane autora, jego opiekuna, akceptacja regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
 1. TERMINARZ KONKURSU
 1. Prace konkursowe można składać u wychowawczyń wszystkich grup Dwujęzycznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem do 19.03.2021r.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do 26.03.202r.
 1. JURY
 1. W skład jury wchodzą: Dyrektor Dwujęzycznego Przedszkola Pod Klonowym Listkiem Pani Zoila Gaulin-Dembek, Pani Lidia Lankauf oraz Pani Violetta Chudzik.
 1. KRYTERIA OCENY
 1. Pomysłowość w ujęciu tematu
 2. Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych
 3. Samodzielność wykonania pracy
 4. Wiek autora
 5. Estetyka wykonania
 1. NAGRODY
 • Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych, z których jury wyróżni po 3 prace.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom,
 • 3 autorów zajmujących pierwsze miejsca w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków.
 • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej przedszkola.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.