Bystre Foki

Bystre Foki

Wychowawczyni: Małgorzata Stawinoga

Nauczyciel terapeuta: Lidia Lankauf

Pomoc nauczyciela: Roksana Różyńska