Rytmika

Rytmika

Zajęcia z rytmiki realizujemy w oparciu o autorski program „Rytmika Klonowego Listka” autorstwa Joanny Sobań.

Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem. Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda musi pozostać na wskroś muzyczną.

(Emil Jaques-Dalcroze)

Ruch jest naturalną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym, towarzyszy wszystkim jego działaniom, zabawom. Spośród wszystkich sztuk muzyka jest właśnie tą która wywołuje u dzieci potrzebę ruchu przez oddziaływanie rytmu, zwłaszcza wówczas, gdy jest on szczególnie w utworze eksponowany. Dlatego z ruchem powinno być związanych większość zajęć muzycznych w przedszkolu. Mogą to być zarówno zabawy ze śpiewem, jak również zajęcia powiązane ze słuchaniem muzyki, grą na instrumentach i tworzeniem. Ruch pomaga dziecku przeżyć kompozycję przez odtwarzanie jej rytmu, podkreślenie akcentów muzycznych, dynamiki, zmiany tempa. Mogą to być: zabawy ze śpiewem, opowieści muzyczne, ćwiczenia i zabawy rytmiczne oraz tańce.

Ważnym elementem zajęć rytmicznych jest również śpiew. Poprzez śpiew dzieci wyrażają swoje emocje. Podczas ćwiczeń głosu dzieci nie tylko usprawniają wszystkie narządy artykulacyjne, ale również uczą się prawidłowo oddychać, kontrolować oddech jak i również inne aspekty związane z głosem. Wspólny śpiew zbliża do siebie dzieci, tworzy miłą atmosferę, w publiczne występy pozwalają nauczyć się walczyć z tremą.

Częsty kontakt z muzyką rozwija dziecięcą wyobraźnie, kształtuje jego odczucia estetyczne. Uczy tego jak być aktywnym odbiorcą sztuki, wrażliwym na otaczający świat. Kontakt z muzyką w przedszkolu wychowuje mądrych, wrażliwych dorosłych ludzi przyszłości.