Współpraca

Nasze przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami:


  • Urząd Gminy Łysomice
Łysomice
Łysomice

Nasze przedszkole bierze bardzo aktywny udział w życiu naszej gminy. Staramy się wychowywać nasze przedszkolaki na lokalnych patriotów znających historię naszej gminy i posiadających energię do tworzenia kolejnego pokolenia aktywnych Łysomiczan. Przedszkole angażuje się w różne inicjatywy społeczne, co roku uświetnia swoim występem Dożynki Gminne, współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami naszej gminy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lulkowie

Łysomice

Przedszkolaki są czynnymi czytelnikami Biblioteki Publicznej w Lulkowie. Gdy za oknem panuje sprzyjająca aura- najstarsze grupy odwiedzają bibliotekę w Lulkowie pokonując drogę do niej na własnych nogach. Młodsze grupy biorą udział w comiesięcznych zajęciach przygotowywanych przez panią Jolę oraz wypożyczają dostarczone przez nią książki. Wszystkie przedszkolaki objęte są programem „Książka na start”.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Lulkowie

Łysomice

Cała kadra przedszkola oraz wszystkie przedszkolaki biorą udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych przeprowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lulkowie. Przedszkolaki również mają okazję odwiedzania przynajmniej raz w roku remizy strażackiej, a nasi strażacy są zawsze mile widziani w naszym przedszkolu.

Przedszkole „Jelonek”

Nasza placówka współpracuje z innymi przedszkolami z terenu naszej gminy. Jako organizator dwóch konkursów, które na stałe zagościły w kalendarzu, dwa razy w roku zaprasza inne przedszkolaki do wspólnego spotkania. Nasze dzieci również biorą aktywny udział w wielu inicjatywach organizowanych przez inne przedszkola- jest to m.in.: Olimpiada Sportowa „Jelonki na start”, konkurs kolęd, konkursy recytatorskie, plastyczne i wiele innych

Chórek „Pod Klonowym Listkiem”

Wiele naszych przedszkolaków aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności poprzez ubogacanie swoim śpiewem niedzielnej Mszy Św. w miejscowej kaplicy. Chętne dzieci spotykają się na próbach w soboty o godz. 9.30, a w niedzielę śpiewają na Mszy Św. o godzinie 10.30.

Zajęcia z seniorami:

Przedszkole dba również o integrację pokoleń. Cyklicznie organizujemy zajęcia taneczno- rytmiczne z seniorami, podczas których dzieci i osoby w kwiecie wieku integrują się przebywają po prostu razem i świetnie się bawiąc!

Lokalne zakłady pracy

Nasze przedszkolaki regularnie odwiedzają lokalne zakłady pracy. Dotychczas odwiedziliśmy m.in:

Ogrodnictwo Talkowscy

Salon urody Estetica