Religia

Religia

Chcemy wspierać rodziców w wychowaniu dzieci w wierze dlatego wszystkie dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z religii. Podczas nich dzieci w przystępny sposób przyswajają zasady wiary. Każde zajęcia rozpoczynają się wspólną modlitwą, następnie dzieci poznają ciekawe historie, dzięki którym uczą się uniwersalnych wartości takich jak odróżnianie dobra od zła, czynienie dobrych uczynków, miłość do bliźniego. Poznają również katolickie tradycje świąteczne, uczą się ciekawych piosenek oraz uczestniczą w zabawach utrwalających zdobytą wiedzę.