Terapia Integracji Sensorycznej

Jeśli Twoje dziecko:

 • poszukuje bodźców, ściskanie, dociskanie, ocieranie, uderzanie, bicie, gryzienie, szczypanie, poszukiwanie mocnego fizycznego kontaktu
 • ma trudności z koncentracją
 • ma odruch wymiotny na widok pewnych faktur, na widok jedzenia
 • nadmierne odczuwa ból w przypadku lekkiego zadrapania, urazu
 • chodzi na palcach
 • ma problem z nieświadomością swojego ciała
 • potyka się, upada
 • dotyka wszystkich rzeczy, wkłada wszystko do buzi
 • ma duży lęk przed upadkiem, wysokością, oderwaniem nóg od podłoża
 • jest bardzo ruchliwe co utrudnia mu codzienne funkcjonowanie
 • wierci się, skacze, biega, wspina się i bycie w ciągłym ruchu
 • jest wrażliwy na dźwięki
 • jest wrażliwe na światło, bodźce wzrokowe, 
 • ma słabą uwagę wzrokową, problem ze spostrzegawczością, trudności z wodzeniem wzrokiem, trudności z oceną odległości, w orientacji przestrzennej
 • ma kłopoty w nabywaniu nowych umiejętności: jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki
 • ma problemy z oceną siły potrzebnej do wykonania zadania
 • jest niezdarne w czynnościach samoobsługowych
 • ma trudności z planowaniem motorycznym
 • unika aktywności fizycznej, bierność
 • zdarza mu się podpierać głowę, osuwać się na krześle, niewłaściwe trzyma przyrządy pisarskie
 • ma problemy z naśladowaniem ruchów
 • ma trudności z utrzymaniem równowagi podczas przeskakiwania, wspinania się, huśtania, przy zmianie pozycji ciała
 • jest wrażliwe na metki, szwy, ściągacze
 •  unika czesania, obcinania włosów, paznokci, mycia zębów, włosów, uszu
 • nie preferuje pewnych faktur, zabaw w piasku, malowania dłońmi,
 • jest nadwrażliwe w obrębie twarzy
 • nie akceptuje przytulania, masowania

Warto skorzystać z konsultacji, porad i terapii integracji sensorycznej 

2. zajęcia z integracji sensorycznej w tym:

– Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej,

– Terapia zaburzeń integracji sensorycznej,

– Terapia ręki,

– Terapia INPP,

– masaże, masaż shantala,

– terapia bazalna,

Dlaczego warto skorzystać z zajęć integracji sensorycznej?

Dzięki terapi SI dziecko rozwija zmysły, uczy się pracować w grupie, poznaje reguły współdziałania i komunikacji. Rozwijają się jego zdolności motoryczne, ale także stopniowo wycisza się

Wszystkie propozycje zajęć są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dziecka. Często obie formy terapii są ze sobą łączone np. logopedyczny tor przeszkód. 😉

Zapraszam do kontaktu!

Milena Wiercioch

Kontakt przez przedszkole : 666 819 063