Taniec

Taniec

Zajęcia taneczne realizujemy w oparciu o autorski program „Zabawa z tańcem” autorstwa Arlety Tuszyńskiej. Aktywność  ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym ma bardzo ważne znaczenie. Muzyka jako jeden z kierunków edukacji dziecka rozwija percepcję słuchową, ruchową, aktywizuje postawę twórczą, sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną. Oprócz zajęć typowo tanecznych powinno włączać się ruch w formie zabaw ruchowych i tanecznych  do codziennych zajęć jako tła tematu przy organizacji działalności plastycznej dziecka lub aktywności ruchowej albo w celu wyciszenia. Wielu psychologów i pedagogów uważa, że rozwój intelektualny dziecka zależy od jego rozwoju ruchowego. Im więcej dziecko się porusza, tym aktywniej rozwijają się jego procesy myślowe, wyobraźnia, staje się twórcze, szybciej i aktywniej rozwija się jego mowa.