Rekrutacja

Rekrutacja

 • Przyjmowanie zgłoszeń w sposób ciągły.
 • Aby zgłosić dziecko do przedszkola należy wypełnić arkusz aplikacyjny pobierz i wysłać na adres poczta@klonowy.pl. Po zgłoszeniu zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do przedszkola w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa w przedszkolu.

Dwujęzyczne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem

Zapisy na rok szkolny 2022-2023

Do przedszkola będą przyjmowane dzieci według kolejności zgłoszeń i zapisów. Pierwszeństwo mają dzieci które już uczęszczają do naszego przedszkola i ich rodzeństwo.

Opłaty

 •  Wpisowe: 400 zł
   Jednorazowa opłata nie polegająca zwrotowi dotyczy dzieci pierwszy raz przyjmowanych do przedszkola. W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 200 zł.
 •  Podstawowa opłata miesięczna: 420 zł
   Opłata jest wnoszona na konto bankowe w terminie do 10-ego dnia poprzedniego miesiąca.
  W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 300.
 • Dzienna opłata za wyżywienie: 12 zł
  Opłata jest wnoszona na konto bankowe do 10-ego dnia następnego miesiąca.
  Jeżeli danego dnia dziecko nie będzie obecne w przedszkolu i chcecie Państwo anulować wyżywienie, prosimy o informację o tym do godz. 7.00.
  Organizator zapewnia I i II śniadanie, obiad i podwieczorek.
  Informacje o kosztach wykorzystanych posiłków w danym miesiącu będą wysyłany rodzicom mailowo na początku następnego miesiącu.
 • Inne opłaty:
  Karty pracy dziecka: 50 zł rocznie.
  Dobrowolne całodobowe ubezpieczenie: 30 zł na rok.

W ramach podstawowej opłaty miesięcznej Przedszkole zapewnia:

 •  opiekę w godz. 6.30 do godz. 17.00 przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi, których praca będzie ukierunkowana na realizację podstawowy programowej,
 •  edukację przedszkolną dzieci o wysokim standardzie w formie zajęć dwujęzycznych, z codziennymi zajęciami języka angielskiego i obcowanie z native-speakerem,
 •  organizację imprez okolicznościowych i przegotowanie okazjonalnych występów dzieci,
 •  zajęcia dydaktyczne w grupie do 20 dzieci,
 •  badanie przesiewowe logopedyczne na początku roku i cotygodniowe grupowe zajęcia logopedyczne; oferujemy również terapii w 2-3 osobowy grupach.
 •  interesujące i rozwijające zajęcia popołudniowe: plastyczne, rytmiczne, taneczne, informatyczne z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej,
 •  cotygodniowe zajęcia z religii dla osób chętnych,
 •  wycieczki w obrębie Łysomice – Toruń, bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 •  regularne odwiedzanie biblioteki w Łysomicach gdzie dzieci oprócz zajęć edukacyjnych, mają też możliwość wypożyczania książek.

Istnieje też możliwość zorganizowania dalszej wycieczki pod koniec roku szkolnego, dodatkowo finansowanej przez rodziców.

W miesiącu sierpniu przedszkole jest zamknięte.