KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ „SHOW TIME!”

KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ „SHOW TIME!”

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Dwujęzyczne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem z siedzibą w Łysomicach, ul. Łąkowa 15.

2. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną konkurs będzie miał charakter wirtualny.

3. Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozwój artystyczny najmłodszych.

4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z oddziałów przedszkolnych. Każde przedszkole lub filia deleguje po dwa duety reprezentującym placówkę, wybranym w drodze wewnętrznych eliminacji.

5. Każdy duet prezentuje jeden utwór w języku angielskim o dowolnej tematyce. Dzieci śpiewają utwór z podkładem muzycznym lub akompaniamentem. Czas całego występu nie powinien przekraczać 5 minut. Nagranie z prezentacją należy dostarczyć do organizatora w formie elektronicznej na adres poczta@klonowy.pl do dnia 21.05.2021.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa oraz zgody na upowszechnienie przez organizatora wizerunku dzieci na adres poczta@klonowy.pl do dnia 28.05.2021.

7. Oceny występu dokona powołana przez organizatora komisja, która podejmie decyzję na podstawie poniższych kryteriów:

– ogólny wyraz artystyczny

– poprawność językowa

– strój i ruch sceniczny

8. Dla laureatów przewidziane są nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

9.O wynikach konkursu zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 28.05.2021. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane wraz z występami dzieci na naszej stronie internetowej www.klonowy.pl.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do publikacji zdjęć oraz filmów z imprezy na stronie internetowej www.klonowy.pl oraz na kanale przedszkola w serwisie youtube.com.