Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: 666819063

Pod klonowym listkiem

Dwujęzyczne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem zostało utworzone w 2009 roku przez Fundację Pro Futuro. Przez pierwsze trzy lata zajęcia prowadzone były dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez realizację projektu konkursu PO Kapitał Ludzki. W międzyczasie organ prowadzący - Fundacja Pro Futuro za pomocą prywatnych fundatorów zadbał o rozbudowę infrastruktury przedszkolnej.

Dzieci uczęszczające do Klonowego Listka uczestniczą w czymś więcej niż tylko standardowa opieka przedszkolna. Naszą misją jest wszechstronna edukacja najmłodszych dzieci. Podczas codziennych zajęć prowadzonych w rodzinnej miłej atmosferze dzieci uczą się języka angielskiego - 2 godziny dziennie, rozwijają swoje talenty muzyczno-ruchowe podczas zajęć rytmicznych i taneczno-ruchowych oraz uczestniczą w ciekawych rozwojowych zajęciach plastycznych z wykorzystaniem rozmaitych bezpiecznych dla przedszkolaków technik artystycznych.

 

Top