Colours  around us.

Colours around us.

Górskie Orły w różnobarwnych strojach i bardzo radosnych nastrojach śpiewają piosenkę o otaczających nas wokół kolorach.