Kiedy światło jest zielone, można przejść na drugą stronę, a gdy świeci czerwone, przechodzenie zabronione!

Kiedy światło jest zielone, można przejść na drugą stronę, a gdy świeci czerwone, przechodzenie zabronione!

Białe Misie i Zwinne Rysie nauczyły się piosenki dotyczącej sygnalizacji świetlnej oraz samodzielnie wykonały zielone i czerwone światło, wykorzystując krepę.