VI Przegląd Piosenek i Tańców Patriotycznych „Jestem Przedszkolakiem – Małym Polakiem”

VI Przegląd Piosenek i Tańców Patriotycznych „Jestem Przedszkolakiem – Małym Polakiem”

W czwartek 16 listopada 2023 roku, w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej w Łysomicach, odbył się VI Przegląd Piosenek i Tańców Patriotycznych „Jestem Przedszkolakiem – Małym Polakiem”, zorganizowany przez nasze przedszkole. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział sześć grup z Przedszkola Publicznego Jelonek (grupa Jagódki z filii w Gostkowie, grupa Motylki z filii w Turznie, grupa Pszczółki z filii w Lulkowie, grupa Rybki z filii w Łysomicach, grupy Słoneczka i Żabki z Papowa Toruńskiego), klasy 0A i 0B ze Szkoły Podstawowej w Łysomicach, grupa 5-6 latków ze Szkoły Podstawowej w Świerczynkach oraz Górskie Orły i część grupy Mądre Sowy z Przedszkola Pod Klonowym Listkiem. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Wójt Gminy Łysomice – pan Piotr Kowal, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – pan Roman Wojda, Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek – pani Joanna Wojtulska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach – pan Jan Kalinowski. Na początku wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn Polski, a następnie mali artyści zaprezentowali przygotowane piosenki i tańce. Dzieci biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki, ufundowane przez przedstawicieli gminy. Dziękujemy przedszkolakom i Paniom nauczycielkom, które pomogły im przygotować się do występów, dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Łysomicach za udostępnienie nam sali.