Warszawa

Warszawa

W tym tygodniu przybliżyliśmy naszym przedszkolakom tematykę dotyczącą Warszawy. Dzieci poznały topografię miasta, omówiły wygląd herbu Warszawy, poznały legendę o „Warsie i Sawie”. Zajęcie podsumowaliśmy tematycznymi zabawami ruchowymi .