Zajęcia o płazach

Zajęcia o płazach

Wczoraj Wesołe Renifery uczestniczyły w zajęciach online o płazach, poprowadzonych przez Panią Anię ze Szkoły Leśnej na Barbarce. Dzieci dowiedziały się, ile gatunków płazów żyje w Polsce, co im zagraża i w jaki sposób możemy je chronić. Przedszkolaki zobaczyły stworzone na Barbarce miejsca do bezpiecznego zimowania ropuch oraz budowane w okresie wiosennym płotki zabezpieczające drogę wędrówek żab i ropuch na terenie Osady Leśnej.